Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om en arbejdsløshedsdagpengereform.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 20.10.2015. Fremme 22.10.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 3. november 2015.
Forslag til lov om ansættelsesklausuler.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Tekniske justeringer).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0