Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ophævelse af 60/40-støtteordningen for solcelleanlæg).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
().
2) Udvidet spørgetime med statsministeren.
3) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Andreas Steenberg (RV).
4) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Justering af fremdriftsreformen m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 19.04.2016. 2. behandling 26.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 19.04.2016. 2. behandling 26.04.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 21.04.2016. 2. behandling 28.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 21.04.2016).
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 28.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 28.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Fastsættelse af instituttets hjemsted).
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 03.03.2016. Betænkning 26.04.2016).
Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 03.03.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 27.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 03.03.2016. 1. behandling 30.03.2016. Betænkning 27.04.2016).
Forslag til lov om kliniske forsøg med lægemidler.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 26.04.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 26.04.2016).
Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 01.04.2016. Betænkning 26.04.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 28.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om EU's støtte til tyrekalveopdræt.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.03.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 21.04.2016).
Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om udviklingen i befolkningssammensætningen på grund af indvandringen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 24.02.2016. Omtrykt. Fremme 26.02.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. maj 2016.
Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen på Vestbredden.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Anmeldelse 04.03.2016. Fremme 15.03.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 10. maj 2016.
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 13.00. PUNKT 12 OG 13 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0