Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om langsigtede prioriteringer og ambitioner for forskning og uddannelse.
Af Christian Rabjerg Madsen (S) m.fl.
(Anmeldelse 26.04.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 21.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 20.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om en udredning af kunstneres sociale og økonomiske forhold.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 15.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et sprogteknologisk udvalg.
Af Alex Ahrendtsen (DF) og Morten Marinus (DF).
(Fremsættelse 05.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af støj fra motorveje.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om statslig pulje til PCB-renovering.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 23.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang til selv at inddrive fordringer.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer.
Af Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.
Af Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0