1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
PUNKT 4-7 BEHANDLES SAMMEN.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Morten Bødskov (S):
Mener ministeren, at skatten for Danmarks rigeste skal lettes?
(Spm. nr. S 1029. Medspørger: Simon Kollerup (S)).
2) Til finansministeren af:
Morten Bødskov (S):
Hvad mener ministeren om formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahls, afvisning af skattelettelser i denne valgperiode?
(Spm. nr. S 1031. Medspørger: Simon Kollerup (S)).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad vil ministeren i forlængelse af sit afslag på Kalundborgs ansøgning om en ny diplomingeniøruddannelse anbefale de landdistrikter at gøre, f.eks. Lolland-Falster, som måtte have samme planer som Kalundborg om at tiltrække nye uddannelses- og forskningspladser, men som risikerer at få afslag med samme begrundelse, nemlig at der ikke i forvejen er et fagligt miljø?
(Spm. nr. S 1026).
4) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Er ministeren enig i den kritik, ministerens kollega, kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder, fremfører i debatindlægget »Nordea mangler moralkodeks« i Børsen den 19. april 2016, særlig i forhold til Nordeas mangelfulde etiske optræden og manglende gennemsigtighed i forhold til selskabets optræden i OW Bunker-sagen?
(Spm. nr. S 1021).
5) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Er ministeren enig med sin kollega, kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder, i, at »etikken bliver et vigtigt konkurrenceparameter i fremtiden«, jf. artiklen »Nordea mangler moralkodeks« i Børsen den 19. april 2016?
(Spm. nr. S 1022).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvor længe mener ministeren, at Danmark skal afvente en samlet europæisk løsning, før det anses som ikke muligt at finde en sådan og man i stedet iværksætter en egen løsning på migrantpresset i Danmark?
(Spm. nr. S 1025).
7) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Står regeringen stadig bag energiforliget, herunder de aftaler, som private virksomheder har investeret i tillid til?
(Spm. nr. S 1028).
8) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Hvad kan ministeren oplyse om inddragelsen af parterne bag MEC-konsortiet i udarbejdelsen af den rapport, som ifølge regeringen skal bruges som grundlag for at træffe beslutning om iværksættelse af projektet, der ventes at skabe op mod 1.000 arbejdspladser omkring Holstebro?
(Spm. nr. S 1032).
9) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren overveje at ændre praksis om, at universitetsforskere skal tilbageholde tal inden offentliggørelse af politiske forlig, så vi kan få de bedste rammer for en gennemsigtig og oplyst politisk debat?
(Spm. nr. S 918 (omtrykt)).
10) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvad mener ministeren om, at danske fiskere har forbud mod at fiske i dele af Kattegat, mens tyske fiskere gerne må fiske der, som det fremgår af en artikel i TV 2 NEWS den 6. april 2016 med overskriften »Tyskerne fanger fisk for næsen af os«?
(Spm. nr. S 941, skr. begr.).
11) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Er det ministerens vurdering, at danske fiskere er udsat for ulige konkurrencevilkår, når tyske fiskere må fiske i et område, som danske fiskere ikke må, og hvad vil ministeren gøre ved det?
(Spm. nr. S 942, skr. begr. (omtrykt)).
12) Til miljø- og fødevareministeren af:
Jan Erik Messmann (DF):
Mener ministeren, at det er problematisk, som det fremgår af en artikel fra TV 2 NEWS den 5. april 2016 med overskriften »Højesteretsdom: Fiskeriforbud var ikke i strid med EU-retten«, at så mange fiskere i Nordsjælland må oplægge deres skibe, fordi de ikke må fiske i områder af Kattegat?
(Spm. nr. S 947 (omtrykt)).
13) Til miljø- og fødevareministeren af:
Jan Erik Messmann (DF):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at man som fisker bliver idømt en bøde for at fiske f.eks. jomfruhummere i et område, hvor der er forbud mod at fiske torsk, som det fremgår af en artikel i TV 2 NEWS den 3. april 2016 med overskriften »Nu afgøres skæbnen for Gilleleje-fiskere: En katastrofe hvis vi taber«?
(Spm. nr. S 948 (omtrykt)).
14) Til miljø- og fødevareministeren af:
Simon Kollerup (S):
Mener ministeren stadig, at Natura 2000-områderne »er en hæmsko for udvikling og vækst under dække af at være naturbeskyttende«, som ministeren skrev i et læserbrev til Herning Folkeblad i 2011?
(Spm. nr. S 1030. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Karsten Hønge (SF):
Hvad er ministerens holdning til, at man på en offentligt finansieret arbejdsplads som BIOS går så meget på kompromis med arbejdsmiljøet og udsætter medarbejdere i beredskabet for 17 dobbeltvagter på en måned – herunder dobbeltvagter 4 dage i træk – med fare for stress og overbelastning?
(Spm. nr. S 1019, skr. begr.).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Karsten Hønge (SF):
Hvilke initiativer mener ministeren at Arbejdstilsynet og Region Syddanmark bør foretage, så man fremadrettet dels har sikkerhed for, at BIOS ikke arbejder med så store mængder overarbejde på et så følsomt område, som beredskabet, dels undgår, at de skjuler omfanget af overarbejde ved at udstationere redderne på flere forskellige stationer?
(Spm. nr. S 1020, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0