Forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 10.02.2016. 1. behandling 25.02.2016. Betænkning 31.03.2016. 2. behandling 19.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 13.04.2016. 2. behandling 19.04.2016).
Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 03.03.2016. Betænkning 13.04.2016. 2. behandling 21.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 03.03.2016. Betænkning 13.04.2016. 2. behandling 21.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Justering af fremdriftsreformen m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 19.04.2016).
Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 19.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bygningsmæssigt selveje for universiteterne.
Af Henrik Dahl (LA) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i og udbrede viden om alternativ behandling og naturmedicin.
Af Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF).
(Fremsættelse 23.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kædeansvar.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 06.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne.
Af Carsten Bach (LA) og Mette Bock (LA).
(Fremsættelse 23.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr i det offentlige.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 03.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om reduktion af miljø- og sundhedsbelastning fra pesticider.
Af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at fastholde økologimålsætningen.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod salg af produkter tilsat mikroplast samt strategi for indsats mod øvrig mikroplast.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
PUNKT 9 OG 10 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0