1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Mai Mercado (KF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 19.04.2016).
Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 26.01.2016. Betænkning 12.04.2016. 2. behandling 14.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 11.02.2016. Betænkning 14.04.2016. 2. behandling 19.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 10.02.2016. 1. behandling 01.03.2016. Betænkning 14.04.2016. 2. behandling 19.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 01.03.2016. Betænkning 14.04.2016. 2. behandling 19.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 01.03.2016. Betænkning 14.04.2016. 2. behandling 19.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Christina Egelund (LA) og Rasmus Jarlov (KF) m.fl.
(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 08.04.2016).
Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 03.03.2016. Betænkning 13.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.02.2016. 1. behandling 03.03.2016. Betænkning 13.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 13.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 13.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om anhænger til motorcykel m.v.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om kørsel i hashpåvirket tilstand.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 12.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at trække suverænitet tilbage fra EU.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsgivernes pligt til jobopslag.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
PUNKT 10 OG 11 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0