1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Under Beskæftigelsesudvalgets samråd med ministeren onsdag den 13. april indikerede ministeren, at det var hensigten, at lovgivning om pensionisters boligydelse kunne fremsættes inden sommer som en udmøntning af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. december 2015, og er det i den forbindelse også finansministerens hensigt, at der skal fremsættes lovgivning om aftalens øvrige elementer inden sommeren 2016, herunder en ændring af udligningsskatten på pensioner frem mod 2020?
(Spm. nr. S 985).
2) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad mener ministeren om afslaget på UCSJ's ansøgning om at oprette en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg?
(Spm. nr. S 975).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvordan mener ministeren, at afslaget på UCSJ's ansøgning om at oprette en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg bidrager til regeringens ambition om et »Danmark i bedre balance«?
(Spm. nr. S 977).
4) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jacob Mark (SF):
Vil ministeren tage initiativ til, at pædagogstuderende med kroniske lidelser igen kan få mulighed for at tage kortere praktikforløb som en del af uddannelsen, så disse unge også har en mulighed for at tage en uddannelse?
(Spm. nr. S 976, skr. begr.).
5) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvordan vil ministeren imødekomme det anerkendte behov for en ingeniøruddannelse i Kalundborgs industrisymbiose, når ministeren kræver et etableret ingeniørfagligt miljø, men ingen af de universiteter, der har en etableret ingeniøruddannelse, ønsker at etablere en uddannelse i Kalundborg?
(Spm. nr. S 980).
6) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvilke konkrete tiltag, som ikke allerede eksisterer, vil ministeren sætte i gang for at afhjælpe ingeniørmanglen i Kalundborgs industrisymbiose?
(Spm. nr. S 981).
7) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Finder ministeren, at det er i overensstemmelse med danske værdier, at uddannelsesinstitutionen CBS tillader, at Islamic Academic Association afholder kønsopdelte møder i institutionens lokaler, som det beskrives i artiklen »Kønsopdelt koran-undervisning på dansk universitet skaber debat« fra tv2.dk den 15. april 2016?
(Spm. nr. S 984).
8) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvilke tanker gør ministeren sig om, hvordan uddannelse og forskning kan bidrage til at ændre på den lave vækst i Danmark?
(Spm. nr. S 973. Medspørger: Christian Rabjerg Madsen (S)).
9) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvordan vil ministeren fremadrettet prioritere uddannelse og forskning set i et vækstperspektiv for danske virksomheder, efter at regeringen i sit første år har valgt at skære 10 mia. kr. på netop disse områder frem til 2019?
(Spm. nr. S 974. Medspørger: Christian Rabjerg Madsen (S)).
10) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til mærkning af varer og produkter, så forbrugerne kan vælge varer, der er transporteret bæredygtigt og med ordentlige løn- og arbejdsvilkår?
(Spm. nr. S 988).
11) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Finder ministeren, at der er handlet retmæssigt på forsker Tina Magaards advarsler om de forhold, der eksisterede og tilsyneladende stadig eksisterer i moskerne, som beskrevet i BT den 21. marts 2013 under overskriften »Pind blev advaret om rabiate imamer«?
(Spm. nr. S 953).
12) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Finder ministeren, at det er en fornuftig udvikling, at den danske kultur bliver tilsidesat grundet et hensyn til en muslimsk minoritetskultur, som formentlig kun udgør omkring 5 pct. af befolkningen?
(Spm. nr. S 954).
13) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvordan finder ministeren det rimeligt, at Danmark skal ansøge om eller meddele EU, at Danmark ad flere omgange har påtænkt at oprette og forlænge en form for grænsekontrol, uagtet at de fælles aftaler om de sikre ydre grænser slet ikke lader sig opretholde?
(Spm. nr. S 960).
14) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marie Krarup (DF):
Påtænker ministeren at indføre en permanent grænsekontrol for at kunne effektuere statsministerens udmelding om at stoppe hadprædikanter, som et internt regeringsnotat peger på som en forudsætning, oplyst på dr.dk den 3. april 2016 under rubrikken »Løkkes værn mod hadprædikanter truet af EU-regler«?
(Spm. nr. S 961).
15) Til justitsministeren af:
Susanne Eilersen (DF):
Vil ministeren følge et flertal i Folketinget, der ønsker militæret sat ind for at løse enkelte politiopgaver?
(Spm. nr. S 963).
16) Til justitsministeren af:
Orla Hav (S):
Kan ministeren løfte sløret for, hvilke kriterier det nye hjemsted for en vestlig politiskole skal opfylde, og kan det have sin rigtighed, at det alene skal vurderes på afstand i tid på landevej?
(Spm. nr. S 964, skr. begr.).
17) Til justitsministeren af:
Orla Hav (S):
Kan man forestille sig, at mere nuancerede kriterier såsom nærhed til andre uddannelsesinstitutioner, der uddanner til beslægtede funktioner, afstand til lufthavn og transporttid herfra, tilstedeværelse af faciliteter til uddannelse inden for brand, nærkamp, røgdykning og politihundetræning og veludbygget kapacitet med hensyn til ungdomsboliger, vil kunne lægges til grund for valg af placering af den vestlige politiskole i Danmark?
(Spm. nr. S 966, skr. begr.).
18) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Finder ministeren det bekymrende, at der er mangel på lokalt politi i Hirtshals, når nu Hirtshals Havn er et trafikalt knudepunkt, når man har hørt eksempler på flygtninge, som har skjult sig på færgen til Norge, og når Hjørrings borgmester frygter for sikkerheden på havnen?
(Spm. nr. S 986).
19) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Agter regeringen at realisere projektet Maabjerg Energy Concept, der kan skabe op mod 1.000 arbejdspladser omkring Holstebro?
(Spm. nr. S 983).
20) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Jacob Mark (SF):
Hvordan vil regeringen sikre kvaliteten i undervisningen og den fortsatte rekruttering af lærere til folkeskolen, hvis andelen af lærerenes undervisningstid stiger og stiger?
(Spm. nr. S 978, skr. begr.).
21) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Sarah Glerup (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at unge med fysisk handicap eller kronisk sygdom, der er stærkt afhængige af den særlige fleksibilitet ved hf for overhovedet at kunne få en ungdomsuddannelse, med regeringens planlagte reform kan blive helt afskåret fra at tage hf på grund af karakterkrav eller afskåret fra bagefter at bruge hf om adgangsgivende til universitetet?
(Spm. nr. S 990, skr. begr.).
22) Til skatteministeren af:
Erik Christensen (S):
Forventer ministeren, at regeringen vil fremsætte lovgivning inden sommer om en ændring af udligningsskatten på pensioner frem mod 2020 på baggrund af de forhandlinger, der er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 15. december 2015?
(Spm. nr. S 987).
23) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Er det – i lyset af afsløringerne om »Panamapapirerne« – regeringens holdning at øge kompetencer og ressourcer i de enheder i SKAT og Bagmandspolitiet, der modvirker og efterforsker international skatteunddragelse, og vil regeringen i bekræftende fald så sikre sig, at det ikke fører til en svækket indsats på andre områder i SKAT?
(Spm. nr. S 989, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0