Forespørgsel til justitsministeren om samfundstjeneste som sanktion i sager om grov vold og seksualforbrydelser.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 15.04.2016).
Forslag til lov om betalingskonti.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 04.02.2016. Betænkning 31.03.2016. 2. behandling 12.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 29.03.2016. 1. behandling 01.04.2016. Betænkning 18.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 31.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 10.02.2016. 1. behandling 01.03.2016. Betænkning 14.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 01.03.2016. Betænkning 14.04.2016. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 15.04.2016 uden for betænkningen af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)).
Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 01.03.2016. Betænkning 14.04.2016).
Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 11.02.2016. Betænkning 14.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 13.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 10.02.2016. 1. behandling 25.02.2016. Betænkning 31.03.2016. Ændringsforslag nr. 6-8 af 11.04.2016 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)).
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne i Syrien.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og René Gade (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om genopbygning og humanitær hjælp til Kobane og andre ødelagte områder i Syrien.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og René Gade (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 03.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en ny arealkategori – naturzone – i planloven med henblik på at standse tabet af biodiversitet i Danmark.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet i Danmarks havområder.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet ved Danmarks kyster.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet på overdrev og hede.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet på ferske enge og vådområder.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet i de danske skove.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. Omtrykt).
PUNKT 18 OG 19 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 20 OG 21 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0