Fremsat: 23-10-2007

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til kulturministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til at gøre arbejdet med bygningsbevaring af vore historiske bymiljøer til en del af ministerens planer om en danmarkskanon, og hvordan kunne ministeren sætte det i værk?
(Spm. nr. S 923).
2) Til kulturministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvordan stiller ministeren sig til ved indgåelse af den næste medieaftale at indskrive som kriterium for tildeling af støtte fra Public Service-puljen, at støtten ikke skal gives til produktioner, som er med til at stigmatisere geografiske enkeltområder, som programserien »På røven i Nakskov« har gjort det?
(Spm. nr. S 930).
3) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvorfor indfører regeringen ikke en permanent og effektiv grænsekontrol nu, hvor asylbehandlingen kan foregå ved grænsen?
(Spm. nr. S 900 (omtrykt)).
4) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når selve forudsætningen for Schengensamarbejdet om, at de ydre grænser skulle sikres, ikke er til stede, hvorfor tager regeringen så ikke initiativ til, at Danmark træder ud af Schengensamarbejdet, og at der bliver indført permanent grænsekontrol?
(Spm. nr. S 901 (omtrykt)).
5) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Det Islamiske Trossamfund i København, som var en af de otte moskeer, som blev portrætteret i TV 2's »Moskeerne bag sløret«, efterfølgende har fået tilladelse til en ændring af lokalplanen, af bl.a. ministerens eget parti, til at opføre en ny og større moské?
(Spm. nr. S 915).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Marie Krarup (DF):
Påtænker ministeren at tage politiske skridt for at sikre, at forskellige kommuner ikke giver dispensationer til tvivlsomme moskeer, i modstrid med ministerens holdninger om at jævne moskeer som Grimhøj med jorden, hvis det altså var muligt i forhold til grundloven?
(Spm. nr. S 916).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Tilde Bork (DF):
Hvad mener ministeren om, at man som tyvebande fra Østeuropa ubesværet kan komme ind i Danmark grundet aftalerne i EU, men at man ikke risikerer at blive opdaget med varebilen fuld af tyvkoster ved udkørsel af Danmark, da grænsekontrollen ikke er etableret for dem, der forlader landet, og har ministeren til hensigt at ændre dette?
(Spm. nr. S 928 (omtrykt)).
8) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Hvilken holdning har ministeren til, at politiet bliver bistået af forsvaret med at løse opgaven ved grænserne, så politiet kan opretholde deres daglige beredskab og de borgernære servicer igen kan blive opprioriteret?
(Spm. nr. S 913).
9) Til justitsministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad er ministerens holdning til, at borgere, der bl.a. af Lolland Kommune har fået betalt undervisningen til et erhvervskørekort, risikerer at skulle starte undervisningen forfra, fordi sagsbehandlingen ved Administrativt Center Øst i forbindelse med udstedelse af kørekortet er så lang, at undervisningen bliver forældet, inden borgerne får deres erhvervskørekort?
(Spm. nr. S 917).
10) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Bekymrer det ministeren, at de kriminelle i Nordjylland åbenbart ser ud til at have frit spil, og at borgerne tilsyneladende oplever en afmagt over det manglende politi?
(Spm. nr. S 924).
11) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Finder ministeren det rimeligt, at en organisation som Hizb ut-Tahrir lovligt kan operere i Danmark med den dagsorden, de arbejder efter, og har ministeren til hensigt at kræve organisationen forbudt, eventuelt med en lovændring?
(Spm. nr. S 927).
12) Til justitsministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Finder ministeren, at Australiens premierminister har ret i sin udtalelse om, at Europa har sløset med sikkerheden ved at fæste al sin lid til Schengen, som det fremgik af TV 2 NEWS den 23. marts 2016 under overskriften »Efter terror: Australien beskylder EU for at have sløset med sikkerheden«?
(Spm. nr. S 937).
13) Til justitsministeren af:
Merete Dea Larsen (DF):
Er det ministerens opfattelse, at antallet af uniformerede politifolk er øget som følge af politireformen i 2006?
(Spm. nr. S 938 (omtrykt)).
14) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Hvordan påtænker ministeren at undgå, at et i forvejen meget presset dansk politi bliver endnu mere presset, i så fald at forårets komme medfører et nyt stort antal migranter, som vi så det i efteråret 2015?
(Spm. nr. S 914).
15) Til justitsministeren af:
Merete Dea Larsen (DF):
Er det ministerens opfattelse, at politiets ledelse lever op til sit ansvar i forhold til at sikre gode arbejdsvilkår og sørge for, at der er tilstrækkelige ressourcer til at løse de daglige opgaver?
(Spm. nr. S 940).
16) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at regeringens udspil til en ny gymnasiereform ser ud til at få den konsekvens, at 8,4 pct. af de studerende i Nordjylland ikke vil kunne komme ind på gymnasierne, fordi de ikke opfylder kravet om karakteren 4 i dansk og matematik?
(Spm. nr. S 925).
17) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Troels Ravn (S):
Er ministeren enig i regionernes analyse af, at »reduceret afstand mellem erhvervsskoleelevens bopæl og uddannelsesstedet vil give store samfundsøkonomiske gevinster«, og mener ministeren, at det er problematisk, at erhvervsskoler i forbindelse med udbudsgodkendelse ikke får mulighed for at udbyde både Grundforløb 1 og Grundforløb 2, hvormed transportafstanden for den enkelte elev kan blive øget efter færdiggørelse af Grundforløb 1?
(Spm. nr. S 936).
18) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Lea Wermelin (S):
Hvad er ministerens holdning til følgende udtalelse fra hf-uddannelseslederen på Campus Bornholm om regeringens udspil til ny gymnasiereform: »Først og fremmest så tænker vi, at det er lidt bekymrende med det firetal, for det vil forhindre en masse unge i at få en ungdomsuddannelse, som kan bringe dem videre, og det er ligesom dem nede i bunden, som vi er bekymrede for på den måde. Og så er vi også rigtig ærgerlige over, at de unge ikke kan få direkte adgang til universiteterne, for femten procent af vores elever vælger faktisk at gå den vej«?
(Spm. nr. S 939).
19) Til sundheds- og ældreministeren af:
Sarah Glerup (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at mennesker med muskelsvind ikke får optimal behandling, når de indlægges på lokalsygehuse?
(Spm. nr. S 921, skr. begr.).
20) Til beskæftigelsesministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Mener ministeren, at det er problematisk, at andelen af kvindelige iværksættere er nået til et nyt lavpunkt, og kan det hænge sammen med fraværet af bedre barselsmuligheder for selvstændige?
(Spm. nr. S 889, skr. begr. (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0