Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabet.
Af Thomas Danielsen (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (SIU), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF).
(Anmeldelse 08.04.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Udøvelse af markedskontrol med udstyr til køretøjer og godkendelse af prøvningsinstanser).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 11.02.2016. 2. behandling 17.03.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. Omtrykt. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 25.02.2016. 1. del af 2. behandling 17.03.2016. Tilføjelse til betænkning 31.03.2016. 2. del af 2. behandling 05.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 03.03.2016. 2. behandling 05.04.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 17.03.2016. 2. behandling 05.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-5 af 07.04.2016 til 3. behandling af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2015. 1. behandling 17.12.2015. Betænkning 15.03.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 25.02.2016. Betænkning 05.04.2016).
Forslag til lov om betalingskonti.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 04.02.2016. Betænkning 31.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 11.02.2016. Betænkning 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om et lobbyregister for ministre.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af modeller for karensperioder for ministres ansættelse i lobbyvirksomheder m.v.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2016).
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om borgerligt ombud for frivillige i Hjemmeværnet.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 11.02.2016).
Udenrigsministerens redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri.
(Anmeldelse 01.04.2016. Redegørelse givet 01.04.2016. Meddelelse om forhandling 01.04.2016).
Udenrigsministerens redegørelse om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).
(Anmeldelse 01.04.2016. Redegørelse givet 01.04.2016. Meddelelse om forhandling 01.04.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0