MØDET INDLEDES MED FORMANDENS MINDEORD FOR ANKER JØRGENSEN.
1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Pelle Dragsted (EL).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget for Helle Thorning-Schmidt (S).
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Pelle Dragsted (EL).
Forespørgsel til kulturministeren om EU’s planer for det digitale indre marked.
Af Alex Ahrendtsen (DF) og Morten Marinus (DF).
(Anmeldelse 13.01.2016. Fremme 15.01.2016. Forhandling 18.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Alex Ahrendtsen (DF), Jan Johansen (S), Britt Bager (V), Finn Sørensen (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Emrah Tuncer (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om videoovervågning i det offentlige rum.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.02.2016. Fremme 12.02.2016. Forhandling 18.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Peter Kofod Poulsen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 39 af Mette Reissmann (S), Preben Bang Henriksen (V) og Mai Mercado (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Pernille Skipper (EL), Josephine Fock (ALT), Emrah Tuncer (RV) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til folketingsbeslutning om flygtningefaciliteten for Tyrkiet.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2016. 1. behandling 02.03.2016. Betænkning 17.03.2016).
Forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 16.03.2016).
Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder. (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 28.01.2016. Betænkning 17.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 26.01.2016. Betænkning 15.03.2016).
Forespørgsel til transport- og bygningsministeren og justitsministeren om taxitjenesten Uber.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Anmeldelse 13.01.2016. Fremme 15.01.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 31. marts 2016.
Ministeren for børn, undervisning og ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan for 2016.
(Anmeldelse 25.02.2016. Redegørelse givet 25.02.2016. Meddelelse om forhandling 25.02.2016).
Forespørgsel til udenrigsministeren om konsekvenserne af udfaldet af folkeafstemningen om retsforbeholdet.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 06.11.2015. Fremme 10.11.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 31. marts 2016.
Forespørgsel til udenrigsministeren om Storbritanniens ønsker til en reform af Den Europæiske Union.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2015. Fremme 13.11.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 31. marts 2016.
SPØRGSMÅL:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0