Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 23.02.2016. Fremme 25.02.2016. Forhandling 15.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Finn Sørensen (EL), Leif Lahn Jensen (S), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Hans Andersen (V), Marlene Harpsøe (DF), Joachim B. Olsen (LA) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til finansministeren om omprioriteringsbidraget fra kommunerne. (Hasteforespørgsel).
Af Benny Engelbrecht (S), Rune Lund (EL), Martin Lidegaard (RV), Josephine Fock (ALT) og Jonas Dahl (SF).
(Fremme 15.03.2016. Anmeldelse 15.03.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 16.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Benny Engelbrecht (S), Rune Lund (EL), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Jonas Dahl (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af René Christensen (DF) og Jacob Jensen (V). Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Ole Birk Olesen (LA)).
Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte samt forenkling af loven).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 02.03.2016. 2. behandling 15.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 03.02.2016. 1. behandling 09.02.2016. Betænkning 10.03.2016. 2. behandling 15.03.2016. Tillægsbetænkning 15.03.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 3 af 16.03.2016 uden for tillægsbetænkningen af Leif Lahn Jensen (S)).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 03.03.2016. 2. behandling 15.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 03.03.2016. 2. behandling 15.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 12.02.2016. 1. behandling 23.02.2016. Betænkning 03.03.2016. 2. behandling 15.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om, at politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 03.03.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Udøvelse af markedskontrol med udstyr til køretøjer og godkendelse af prøvningsinstanser).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. Omtrykt. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 25.02.2016. Ændringsforslag nr. 5-9 af 14.03.2016 uden for betænkningen af Kim Christiansen (DF)).
Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark på alle punkter skal leve op til kravene til rettigheder i EU's offerdirektiv.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark på alle punkter skal leve op til kravene i EU-direktivet om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.01.2016).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Justering af fremdriftsreformen m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Målretning af befordringsrabatordningen).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0