Forespørgsel til finansministeren om omprioriteringsbidraget fra kommunerne. (Hasteforespørgsel).
Af Benny Engelbrecht (S), Rune Lund (EL), Martin Lidegaard (RV), Josephine Fock (ALT) og Jonas Dahl (SF).
(Fremme 15.03.2016. Anmeldelse 15.03.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 17. marts 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider) Spørgetiden starter tidligst kl. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til kulturministeren af:
Troels Ravn (S):
Hvad er ministerens kommentarer til, at Kolding Kommune har ændret deres tolkning af lovgivningen, således at Kolding Teater ikke længere lånes ud til velgørende formål for bl.a. hospitalsklovne, når flere andre kommuner tolker lovgivningen anderledes og gerne låner lokaler ud til velgørende formål?
(Spm. nr. S 796, skr. begr.).
2) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, det er rimeligt, at Aalborg Universitet bliver ramt forholdsmæssig hårdere af regeringens besparelser på uddannelsesområdet end andre universiteter, fordi studerende på Aalborg Universitet er landets hurtigste til at gennemføre deres uddannelser, og besparelserne på uddannelsesområdet primært er placeret på bonustaksterne for færdiggørelse af bachelorer og kandidater?
(Spm. nr. S 800).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Julie Skovsby (S):
I lyset af at regeringen foreslår at fjerne muligheden for SVU til ansatte med kort videregående uddannelse, jf. L 127, hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at ansattes mulighed for videreuddannelse understøttes?
(Spm. nr. S 809).
4) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til realismen i ministerens egne udtalelser om, at: »Grimhøjmoskéen skal lukkes«, hvordan har ministeren tænkt sig at gennemføre det, og mener ministeren ikke, at når en minister udtaler sig, så sker det på regeringens vegne, det forpligter, og det må stå til troende?
(Spm. nr. S 794, skr. begr.).
5) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til realismen i ministerens egne udtalelser om, at: »Der er ingen grund til at holde Grimhøjmoskéen åben eller lade imam Abu Bilal blive i landet«, og da ministeren åbenbart ikke ønsker den nævnte imam i Danmark, har ministeren så et konkret forslag til, hvordan han så kan komme ud af landet?
(Spm. nr. S 795, skr. begr.).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Ministeren har udtalt, at hun mest har lyst til at få »jævnet Grimhøjmoskéen med jorden« eller lukket, og hvordan tænker ministeren, at det skal ske?
(Spm. nr. S 804. Medspørger: Christian Langballe (DF)).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvilke initiativer vil ministeren tage på baggrund af de oplysninger, der er fremkommet i TV 2's dokumentarprogrammer »Moskeerne bag sløret« om ekstremisme, undertrykkelse af kvinder, bigami, socialt bedrageri og svindel med offentlige midler?
(Spm. nr. S 805. Medspørger: Christian Langballe (DF)).
8) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvilke integrationsinitiativer vil regeringen tage i kølvandet på TV 2's afslørende dokumentserie »Moskeerne bag sløret«?
(Spm. nr. S 810).
9) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Pia Olsen Dyhr (SF):
Kan ministeren dokumentere, at regeringens forsøgsprojekter med flere badelande og lignende større projekter langs strandene og kysterne netto vil føre til flere turister i kystområderne?
(Spm. nr. S 771).
10) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Pia Olsen Dyhr (SF):
Er ministeren enig i, at det vil være en langt bedre investering i kystturismen – og investering for lokalsamfundene – at gennemføre en renovering af kystbyerne og eksisterende byggeri, således at disse bliver attraktive også for turister, der rejser til området for at nyde de frie danske kyster uden for byerne?
(Spm. nr. S 772).
11) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at Nordjyllands Politi skal bidrage med flest betjente som følge af det øgede terrorberedskab, særligt set i lyset af et stigende antal indbrud i Nordjylland?
(Spm. nr. S 799).
12) Til justitsministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren være villig til at se på, hvorvidt tildelingen af dispensation til sletning af forhold på straffeattester bruges for restriktivt i dag, og om der kan være grundlag for, at flere ansøgninger om dispensation fremover efter en konkret vurdering kan imødekommes?
(Spm. nr. S 814).
13) Til justitsministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren indføre regler om eftergivelse af sagsomkostninger, jf. anbefalingerne i betænkning 1547 fra 2014 om sagsomkostninger i straffesager?
(Spm. nr. S 815).
14) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lea Wermelin (S):
Mener ministeren, at det kvælstofregnskab, som Eva Kjer Hansen har præsenteret Folketinget for i svar på spørgsmål nr. S 426, er retvisende?
(Spm. nr. S 811).
15) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lea Wermelin (S):
Hvor stort et omfang mener ministeren en grøn tillægspakke til fødevare- og landbrugspakken skal have, og hvor mange tons kvælstof skal samles op, før det er tilstrækkeligt for regeringen?
(Spm. nr. S 813).
16) Til miljø- og fødevareministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at de syv forskere, der deltog i høringen i Miljø- og Fødevareudvalget den 23. februar 2016, havde ret, da de enstemmigt tilkendegav, at de med deres faglighed taget i betragtning ikke kunne bakke op om Eva Kjer Hansens udtalelser om, at fødevare- og landbrugspakken giver et grønt plus i år 2016, 2017 og 2018?
(Spm. nr. S 816).
17) Til miljø- og fødevareministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at der er behov for en grøn tillægspakke, der kan samle op på den miljøregning, som fødevare- og landbrugspakken efterlader i 2016, 2017 og 2018, jf. forskernes tilkendegivelse på høringen i Miljø- og Fødevareudvalget den 23. februar 2016?
(Spm. nr. S 817).
18) Til beskæftigelsesministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Mener ministeren, det er rimeligt, at en enlig forsørger som Heidi Rasmussen fra Helsingør vil få 2.536 kr. mindre til rådighed om måneden, når hun samtidig ikke har mulighed for at finde en billigere lejlighed til sin familie?
(Spm. nr. S 773, skr. begr.).
19) Til beskæftigelsesministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Mener ministeren, at det er værdigt i et velfærdssamfund som Danmark, at kommuner på grund af det nye kontanthjælpsloft vil blive nødt til at huse familier med børn i skurbyer, pavilloner, containere eller herberger, sådan som det kan blive tilfældet i Helsingør ifølge formanden for kommunens beskæftigelsesudvalg?
(Spm. nr. S 774, skr. begr.).
20) Til beskæftigelsesministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Gør det indtryk på ministeren, når flere organisationer på en høring i Beskæftigelsesudvalget sætter spørgsmålstegn ved, at regeringens besparelser på kontanthjælpen ikke skubber mange længere væk fra arbejdsmarkedet?
(Spm. nr. S 806).
21) Til beskæftigelsesministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Kan ministeren redegøre for, hvordan det kan være, at beskæftigelseseffekten ved L 113 er uændret på trods af regeringens eget ændringsforslag, der skulle fritage mange mennesker med handicap fra kontanthjælpsloftet, og om de mange mennesker med handicap i første omgang var omfattet af kontanthjælpsloftet, uden at ministeren forventede, at én eneste ville komme i arbejde som følge af kontanthjælpsloftet?
(Spm. nr. S 807).
22) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Kan ministeren give en garanti for, at indførelsen af kontanthjælpsloftet ikke fører til yderligere udsættelser af boligen?
(Spm. nr. S 808 (omtrykt)).
23) Til beskæftigelsesministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Finder ministeren, at det er i orden, at en kvinde med handicap, der har været 25 år på kontanthjælp, har haft 13 arbejdsprøvninger, er spastiker med omfattende kognitive problemer på grund af sin sygdom og er enlig forsørger, mister over 2.000 kr. netto pr. måned i rådighedsbeløb som følge af Dansk Folkeparti og regeringens besparelser på kontanthjælpen?
(Spm. nr. S 812, skr. begr. (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0