1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen på Vestbredden.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Anmeldelse 04.03.2016).
Forespørgsel til finansministeren og finansministeren om omprioriteringsbidraget fra kommunerne. (Hasteforespørgsel).
Af Benny Engelbrecht (S), Rune Lund (EL), Martin Lidegaard (RV), Josephine Fock (ALT) og Jonas Dahl (SF).
().
4) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Maja Panduro (S) og medlem af Folketinget Stine Brix (EL).
5) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget
Forespørgsel til statsministeren om værdipolitik med fokus på indvandringen.
Af Søren Espersen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 18.12.2015. Fremme 21.12.2015. Forhandling 04.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Dan Jørgensen (S), Marcus Knuth (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jacob Mark (SF)).
Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om oprydning af forurening ved Høfde 42.
Af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.
(Anmeldelse 12.01.2016. Fremme 14.01.2016. Forhandling 03.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Pia Olsen Dyhr (SF), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT) og Ida Auken (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Bjarne Laustsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA) og Mette Abildgaard (KF)).
Forespørgsel til udenrigsministeren om udviklingen i Tyrkiet.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Anmeldelse 11.02.2016. Fremme 23.02.2016. Forhandling 03.03.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Yildiz Akdogan (S), Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Søndergaard (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Emrah Tuncer (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF)).
Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af de åbne skattelister.
Af Merete Riisager (LA) og Ole Birk Olesen (LA).
(Fremsættelse 21.01.2016. 1. behandling 12.02.2016. Betænkning 03.03.2016).
Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 02.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 03.02.2016. 1. behandling 09.02.2016. Betænkning 10.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 03.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 03.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 12.02.2016. 1. behandling 23.02.2016. Betænkning 03.03.2016).
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2016).
Forslag til lov om maritim fysisk planlægning.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til lov om kliniske forsøg med lægemidler.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 26.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 02.03.2016).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 23.02.2016. Fremme 25.02.2016).
22) Valg af 8 medlemmer til Danmarks Nationalbanks repræsentantskab.
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0