1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som repræsentant til Europa-Parlamentet.
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget.
Forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 25.02.2016. 2. behandling 01.03.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 25.02.2016. 2. behandling 01.03.2016).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 05.02.2016. Betænkning 11.02.2016. 2. behandling 25.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven. (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 25.02.2016. 2. behandling 01.03.2016).
Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om oprydning af forurening ved Høfde 42.
Af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.
(Anmeldelse 12.01.2016. Fremme 14.01.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 15. marts 2016.
Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Fastsættelse af instituttets hjemsted).
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 26.02.2016).
Udenrigsministerens redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet i 2015.
(Anmeldelse 12.02.2016. Redegørelse givet 12.02.2016. Meddelelse om forhandling 12.02.2016).
Forespørgsel til udenrigsministeren om udviklingen i Tyrkiet.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Anmeldelse 11.02.2016. Fremme 23.02.2016).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 15. marts 2016.
PUNKT 8 OG 9 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0