1) Udvidet spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til justitsministeren om offentlighedsloven.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA).
(Anmeldelse 05.02.2016. Fremme 09.02.2016. Forhandling 26.02.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Mette Bock (LA), Peter Kofod Poulsen (DF), Pelle Dragsted (EL) og Josephine Fock (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Trine Bramsen (S), Jan E. Jørgensen (V), Sofie Carsten Nielsen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Mai Mercado (KF)).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Indførelse af register over reelle ejere).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 11.02.2016. 2. behandling 25.02.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 25.02.2016).
Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 25.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven. (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 25.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 10.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, til folketingsvalg og folkeafstemninger.
Af Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 25.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 04.02.2016).
PUNKT 10 OG 11 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0