Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 23.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 11.02.2016. 2. behandling 23.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om kvælstofnormer).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 09.02.2016. Tillægsbetænkning 23.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Information og samtykke i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 09.02.2016. 2. behandling 23.02.2016).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Indførelse af register over reelle ejere).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 11.02.2016).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 05.02.2016. Betænkning 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 11.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 10.02.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0