1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Hvad er ministerens holdning til, at Moderniseringsstyrelsen ensidigt udsender nyt cirkulære om ansættelsesforholdene (ansættelsesbreve) for overenskomstansatte i staten – uden først at gennemføre en forhandling med de statsansattes organisationer?
(Spm. nr. S 686. Medspørger: Karsten Hønge (SF)).
2) Til finansministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Har ministeren den holdning, at en statsansat principielt har hele landet som arbejdsplads – i det omfang et ministerium eller en styrelse har adresser i hele landet – og at det derfor er en forudsætning for ansættelse i staten, at den ansatte er i stand til at arbejde på alle adresser i hele landet når som helst i ansættelsesforholdet?
(Spm. nr. S 687. Medspørger: Karsten Hønge (SF)).
3) Til kulturministeren af:
Jonas Dahl (SF):
Hvem tænker ministeren skal drive Museet Overtaci i fremtiden?
(Spm. nr. S 642).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Jonas Dahl (SF):
Hvornår forventer ministeren at være klar til en politisk beslutningsproces om Motorvej E45?
(Spm. nr. S 641).
5) Til transport- og bygningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Er ministerens løfte om at indføre det fulde landevejsprincip for færgerne til de danske øer, herunder på de statslige ruter, stadig gældende?
(Spm. nr. S 668. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
6) Til transport- og bygningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren fortsat, at man altid finder penge til det, man selv står for, jf. udtalelserne om trafikal ligestilling i Fyns Amts Avis den 15. juni 2014?
(Spm. nr. S 669. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
7) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til Aalborg Kommunes nye planer om etablering af en såkaldt BRT-løsning med hurtige busser i egne busbaner nu, hvor Aalborg Letbane blev droppet af regeringen, og forestiller ministeren sig nogle muligheder for, at statslige puljer kan søges af Aalborg Kommune til at medfinansiere anlæg af nye busbaner, perronanlæg, stoppesteder m.v.?
(Spm. nr. S 685).
8) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Ønsker ministeren at fjerne muligheden for, at kommunerne kan prioritere 25 pct. almene boliger til almindelige familier i lokalplanerne, så politibetjente, sygeplejersker og håndværkere får sværere ved at finde en bolig, de kan betale, i storbyerne?
(Spm. nr. S 689).
9) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Er det et mål for ministeren, at Danmarks storbyer skal udvikle sig til »VIP-byer« med enklaver for mangemillionærer og kvadratmeterpriser på mere end 50.000 kr., når ministeren foreslår, at kommunerne ikke længere skal have lov til at prioritere 25 pct. almene boliger i lokalplanerne, som i dag giver politibetjente, sygeplejersker og håndværkere en mulighed for at få en bolig, de kan betale?
(Spm. nr. S 690).
10) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Hvad agter regeringen at gøre for at mindske omfanget af snyd, hvad angår asylansøgere, der påstår, at de er under 18 år, og hvordan vil regeringen arbejde på at reducere antallet af mindreårige asylansøgere?
(Spm. nr. S 683).
11) Til social- og indenrigsministeren af:
Lea Wermelin (S):
Opfatter ministeren på linje med en række ø-borgmestre regeringens 95 mio. kr. til nedsættelse af færgetaksterne som et første skridt på vejen mod det fulde landevejsprincip?
(Spm. nr. S 670. Medspørger: Kaare Dybvad (S)).
12) Til social- og indenrigsministeren af:
Lea Wermelin (S):
Hvornår vil ministeren tage det næste skridt mod det fulde landevejsprincip, og hvornår kan øerne forvente, at regeringen har implementeret landevejsprincippet fuldt ud?
(Spm. nr. S 671. Medspørger: Kaare Dybvad (S)).
13) Til beskæftigelsesministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Mener ministeren, det sender et hensigtsmæssigt signal til fagbevægelsen i forbindelse med de igangværende trepartsforhandlinger, når statsministeren benytter sig af et flyselskab, der nægter at tegne overenskomst, underbetaler arbejdskraft og har fået en dom imod sig i arbejdsretten, jf. artiklen »Provokerer fagbevægelsen: Løkke fløj sydpå med Ryanair« i Ekstra Bladet den 18. februar 2016?
(Spm. nr. S 677).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Jens Joel (S):
Mener ministeren, at det er skadeligt for den danske model, hvis virksomheder ikke tegner overenskomst?
(Spm. nr. S 682).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Anne Paulin (S):
Mener ministeren, at målet helliger midlet, når kontanthjælpsloftet forventes at påvirke mere end 24.000 mennesker og det samtidig kun forventes, at 700 kommer i beskæftigelse som følge heraf?
(Spm. nr. S 688. Medspørger: Malou Lunderød (S)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0