1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til justitsministeren om offentlighedsloven.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA).
(Anmeldelse 05.02.2016).
Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om inddragelse af opholdstilladelse for studerende. (Hasteforespørgsel).
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Ulla Sandbæk (ALT).
(Anmeldelse 05.02.2016).
4) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Jesper Petersen (S).
5) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om aflønning m.v. af pleje- og netværksplejefamilier.
Af Karina Adsbøl (DF) og Karin Nødgaard (DF).
(Anmeldelse 11.12.2015. Fremme 15.12.2015. Forhandling 05.02.2016. Ugeplan 05.02.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Karina Adsbøl (DF), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Jan E. Jørgensen (V), Pernille Skipper (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF) og Mette Abildgaard (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. (Sammensætningen af Sydslesvigudvalget og tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.)
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 12.01.2016. Betænkning 02.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om kvælstofnormer).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 20.11.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love. (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. (Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 14.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 04.02.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 28.01.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 28.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 03.02.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om alkolåse
Af Jonas Dahl (SF) m.fl.
(Fremsættelse 19.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om studenterkørsel.
Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 13.01.2016).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0