1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Thomas Jensen (S).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om kystsikring.
Af Pia Adelsteen (DF) og René Christensen (DF).
(Anmeldelse 20.11.2015. Fremme 04.12.2015. Forhandling 28.01.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 19 af Pia Adelsteen (DF), Maja Panduro (S), Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA), Emrah Tuncer (RV) og Mette Abildgaard (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 20 af Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(2. behandling 26.01.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Omfattelse af børn som bipersoner ved afgivelse af erklæring i medfør af reglerne om dobbelt statsborgerskab).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(2. behandling 26.01.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Regler for private ambulanceberedskaber, honorarer til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 11.12.2015. Betænkning 19.01.2016).
Forslag til lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 12.01.2016. Betænkning 27.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. (Kønsopdelt lønstatistik).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 12.01.2016. Betænkning 27.01.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016).
Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Christina Egelund (LA) og Rasmus Jarlov (KF) m.fl.
(Fremsættelse 04.12.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0