Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 26.01.2016).
Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder. (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 13.01.2016).
Udenrigsministerens sikkerhedspolitiske redegørelse 2015.
(Anmeldelse 13.01.2016. Redegørelse givet 13.01.2016. Meddelelse om forhandling 13.01.2016).
Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om kystsikring.
Af Pia Adelsteen (DF) og René Christensen (DF).
(Anmeldelse 20.11.2015. Fremme 04.12.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. februar 2016.
FORESPØRGSEL NR. F 9 STARTER TIDLIGST KL. 13.00.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0