1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Nick Hækkerup (S).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om forholdene for børn og unge i Grønland.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2015. Omtrykt. Fremme 13.11.2015. Forhandling 22.01.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 17 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 18 af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Torsten Gejl (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (SIU) og Sjúrður Skaale (JF)).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 13.01.2016. Betænkning 19.01.2016. 2. behandling 21.01.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 09.12.2015. Betænkning 21.01.2016).
Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 13.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 13.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort.
Af Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0