Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om antallet af asylansøgeres betydning for kommunerne. (Hasteforespørgsel).
Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 15.01.2016. Fremme 19.01.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 15 af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 16 af Jesper Kiel (EL), Ulla Sandbæk (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jonas Dahl (SF)).
Forslag til lov om EKF Danmarks Eksportkredit.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 14.01.2016. 2. behandling 19.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 14.01.2016. 2. behandling 19.01.2016).
Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 13.01.2016. 2. behandling 19.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 19.11.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 12.01.2016. 2. behandling 14.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 09.12.2015. 2. behandling 19.01.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 13.01.2016. Betænkning 19.01.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af fotos og videoer fra overvågningskameraer.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre indsats for voldtægtsofre.
Af Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 10.12.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0