1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om antallet af asylansøgeres betydning for kommunerne. (Hasteforespørgsel).
Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 15.01.2016).
Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 05.11.2015. Betænkning 17.12.2015. 2. behandling 14.01.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.10.2015. 1. behandling 15.12.2015. Betænkning 14.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 14.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 09.12.2015).
Forslag til lov om EKF Danmarks Eksportkredit.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 14.01.2016).
Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 13.01.2016).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.11.2015).
Uddannelses- og forskningsministerens forsknings- og innovationspolitiske redegørelse.
(Anmeldelse 10.12.2015. Redegørelse givet 10.12.2015. Meddelelse om forhandling 10.12.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0