1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 10.12.2015).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil ministeren oplyse, om det fortsat er et provenu på 1,9 mia. kr. før tilbageløb, der skal findes på boligydelsen, når det udsatte forslag til foråret skal forhandles på ny?
(Spm. nr. S 451, skr. begr. Medspørger: Peter Hummelgaard Thomsen (S)).
2) Til udenrigsministeren af:
Nick Hækkerup (S):
Mener udenrigsministeren, at det er en naturlig del af opgaveporteføljen for en udenrigsminister at have løbende og tæt kontakt med sin svenske kollega i en situation, hvor der foretages ekstraordinære tiltag på landenes fælles grænse, og hvad er omfanget af den kontakt, der har været de seneste måneder?
(Spm. nr. S 445).
3) Til udenrigsministeren af:
Nick Hækkerup (S):
Mener udenrigsministeren, at det er en naturlig del af opgaveporteføljen for en udenrigsminister at have løbende og tæt kontakt med sin tyske kollega i en situation, hvor der foretages ekstraordinære tiltag på landenes fælles grænse, og hvad er omfanget af den kontakt, der har været de seneste måneder?
(Spm. nr. S 446).
4) Til kulturministeren af:
Morten Marinus (DF):
Hvordan kan ministeren være med til at sikre, som ministeren har opfordret til, at DR af egen drift sætter fokus på nogle af udviklingstendenserne og får færre kanaler, flytter dele af produktionen ud af København, får en mere afbalanceret ordning i forhold til de skrevne medier og en mere klar beskrivelse af, hvad der er public service?
(Spm. nr. S 293 (omtrykt)).
5) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvad vil regeringen gøre, for at de mange flygtninge og migranter, der bliver afvist i forsøget på at komme til Sverige, ikke ender i Danmark uden at have et lovligt ophold her?
(Spm. nr. S 437).
6) Til social- og indenrigsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at Kolding Kommune undlader at tilbagebetale sygedagpenge til borgere, der har fået medhold ved Højesteret i, at det ikke var lovligt at fratage dem deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft?
(Spm. nr. S 443).
7) Til justitsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at Trafikstyrelsens anmeldelse af taxikonceptet Uber i november 2014 endnu ikke har ført til, at der er rejst tiltale mod Uber?
(Spm. nr. S 190 (omtrykt)).
8) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil ministeren tilkendegive sin og regeringens holdning til forslaget fra en samlet blå blok i 2014, der nu også støttes af Socialdemokratiet, om, at rockere og bandemedlemmer ikke skal omfattes af reglerne om prøveløsladelse og ikke kun sidde to tredjedele af straffen i fængsel, men skal afsone hele straffen bag tremmer?
(Spm. nr. S 449, skr. begr.).
9) Til justitsministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvordan kan konsekvenserne af den danske beslutning om at indføre styrket grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse komme bag på regeringen i en sådan grad, at der ikke kan udføres normale politiopgaver i landets politikredse, som statsministeren konstaterede på sit pressemøde den 4. januar 2016, når regeringen har kendt til flygtningeudfordringerne gennem flere måneder, ligesom Sveriges planer om at lukke grænserne har været offentlige gennem længere tid?
(Spm. nr. S 450).
10) Til justitsministeren af:
Jesper Petersen (S):
Havde ministeren ikke overblik over beredskabet, da han den 4. januar 2016 udtalte, at der konstant er 200 betjente indsat til at kontrollere grænserne, men hvor det senere viste sig, at der alene er tale om 200 betjente i døgnet?
(Spm. nr. S 452).
11) Til justitsministeren af:
Jesper Petersen (S):
Vil justitsministeren, henset til at ministeren den 4. januar 2016 korrigerede integrationsministeren, som påstod, at personer fra forsvaret skal foretage grænsekontrollen – men man må forstå på justitsministeren, at forsvaret alene skal bistå med bevogtningsopgaver i teltlejre – forklare, hvordan denne misforståelse er opstået?
(Spm. nr. S 453).
12) Til sundheds- og ældreministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at diabetespatienter i Region Sjælland nægtes behandling med glukosesensorer med begrundelsen, at behandlingsformen er for dyr?
(Spm. nr. S 436).
13) Til sundheds- og ældreministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Hvordan vil ministeren forklare, at regeringens ældremilliard er tilført kommunerne med den betingelse, at den ikke må bruges på områder, der er blevet udsat for nedskæringer, som det f.eks. er tilfældet i Rudersdal Kommune, der har fået tilføjet 12,7 mio. kr., der ikke må bruges på områder udsat for nedskæringer?
(Spm. nr. S 454).
14) Til skatteministeren af:
Jens Joel (S):
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens skatte- og byrdestop og de deraf følgende muligheder for at ændre energiafgifter, der eksempelvis står i vejen for elektrificering, introduktion af store varmepumper og brug af overskudsvarme?
(Spm. nr. S 448 (omtrykt)).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvordan vil ministeren sørge for, at den fjerdedel af kontanthjælpsmodtagerne, der er psykisk syge, og hvoraf kun 8 pct. er jobparate, ikke bare bliver yderligere marginaliseret af regeringens kontanthjælpsloft?
(Spm. nr. S 455).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvordan vil ministeren forhindre, at andelen af psykisk syge hjemløse stiger som konsekvens af regeringens sænkning af ydelserne med kontanthjælpsloftet og samtidige afskaffelse af billig bolig-loven, der vil gøre det sværere at finde en billig bolig i f.eks. København?
(Spm. nr. S 458).
17) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Hvad kan ministeren oplyse om størrelsen af den offentlige støtte til EUDP i årene 2017-2019 i forhold til 2015?
(Spm. nr. S 447).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0