1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse.
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forslag til finanslov for finansåret 2016.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2015. 1. behandling 22.10.2015. Betænkning 26.11.2015. 2. behandling 04.12.2015. Tillægsbetænkning 10.12.2015. 1. del af 3. behandling 16.12.2015).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 22.10.2015. Betænkning 26.11.2015. 2. behandling 04.12.2015. Ændringsforslag nr. 1 af 10.12.2015 til 3. behandling af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)).
Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018. (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2016).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 22.10.2015. Betænkning 26.11.2015. 2. behandling 04.12.2015. Ændringsforslag nr. 1-3 af 10.12.2015 til 3. behandling af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Tilskud til fjernundervisning m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 08.12.2015. 2. behandling 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 15.12.2015).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 05.11.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 15.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 12.11.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Udvidelse af fleksboligordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 17.11.2015. Betænkning 10.12.2015. 2. behandling 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 21.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen.
Af Eva Flyvholm (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 13.11.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015. 1. behandling 19.11.2015. Betænkning 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 20.11.2015. Betænkning 09.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 11.11.2015. 1. behandling 20.11.2015. Betænkning 09.12.2015).
Forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 03.11.2015. Betænkning 08.12.2015).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund – retssikkerhedspakke I).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 10.12.2015. Ændringsforslag nr. 1-10 af 15.12.2015 uden for betænkningen af Martin Lidegaard (RV)).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. (Midlertidig indkvartering af flygtninge).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og opkrævning af betaling).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 03.11.2015. Betænkning 15.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).
Af Rasmus Prehn (S), Henning Hyllested (EL), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV) og Karsten Hønge (SF).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren.
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Martin Lidegaard (RV) og Mette Abildgaard (KF).
(Fremsættelse 20.10.2015).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om Danmarks klimamål.
Af Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL).
(Anmeldelse 07.10.2015. Fremme 20.10.2015).
Eventuel afstemning udsættes til fredag den 18. december 2015.
Forslag til folketingsbeslutning om det nationale klimamål 2020.
Af Mette Abildgaard (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).
(Fremsættelse 29.10.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0