Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 21.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 21.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til lov om ansættelsesklausuler.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 18.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 18.11.2015. 2. behandling 08.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 18.11.2015. 2. behandling 08.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., og lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union. (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 05.11.2015. Betænkning 18.11.2015. 2. behandling 04.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.12.2015. 1. behandling 08.12.2015. Betænkning 09.12.2015. Ændringsforslag nr. 2 af 09.12.2015 uden for betænkningen af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til folketingsbeslutning om en ny strategi for behandling af patienter med flåtbårne infektioner.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Fremsættelse 03.11.2015).
Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om manglen på praktiserende læger, herunder i landets yderområder og socialt belastede områder.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 29.10.2015. Fremme 03.11.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 15. december 2015.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0