1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 11.11.2015).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Mener ministeren, at den indgåede finanslovsaftale overholder skattestoppet, som det er formuleret i regeringsgrundlaget?
(Spm. nr. S 351. Medspørger: Jesper Petersen (S)).
2) Til finansministeren af:
Pernille Rosenkrantz-Theil (S):
Vil ministeren uddybe sin ordførers holdning om, at det ville være godt, hvis man i Danmark havde et lønniveau, der minder om det svenske?
(Spm. nr. S 355, skr. begr.).
3) Til kulturministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad er ministerens holdning til, at der bliver brugt 4,2 mio. kr. offentlige midler fra Public Service Puljen til at stigmatisere et lokalt område såsom Nakskov på baggrund af programmet »På røven i Nakskov«?
(Spm. nr. S 331).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Nu, da regeringen har sløjfet statens tilskud til Letbanen i Aalborg med den begrundelse, at den hellere vil støtte en tredje Limfjordsforbindelse, vil ministeren så oplyse, hvor meget staten vil bidrage med og hvornår?
(Spm. nr. S 356).
5) Til transport- og bygningsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvornår og hvordan vil ministeren sikre udbygningen af hovedvej A40 mellem Ålbæk og Skagen, som var planlagt af Nordjyllands Amtskommune, men blev stoppet af den borgerlige regerings kommunalreform?
(Spm. nr. S 361).
6) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at der skal gøres noget ved reglerne, der har betydet, at flere biler kører med slukkede baglygter, hvilket kan have forårsaget flere trafikuheld?
(Spm. nr. S 359).
7) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at prisen for vinterdæk kan blive mere end fordoblet som følge af krav om dæktryksmålere på vinterdæk?
(Spm. nr. S 362).
8) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Hvad er ministerens kommentar til Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (KF), der har udtalt, at flygtninge »skal jo kunne betale huslejen af integrationsydelsen, og så billige boliger findes ikke i det antal, vi skal bruge. Så de fleste starter i midlertidige boliger. Det er ikke godt for integrationen, og det betyder, at vi skubber problemet foran os«?
(Spm. nr. S 350, skr. begr.).
9) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at regeringens forslag om lavere sociale ydelser i form af eksempelvis kontanthjælpsloft og integrationsydelse vil betyde flere udsættelser af lejere?
(Spm. nr. S 358).
10) Til justitsministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at Trafikstyrelsens anmeldelse af taxikonceptet Uber i november 2014 endnu ikke har ført til, at der er rejst tiltale mod Uber?
(Spm. nr. S 190 (omtrykt). Medspørger: Jeppe Bruus (S)).
11) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Pernille Schnoor (S):
Anerkender ministeren, at regeringens og Dansk Folkepartis kontanthjælpsloft risikerer at medføre, at op mod 33.000 børn vil klare sig markant dårligere i grundskolen?
(Spm. nr. S 346).
12) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvilke overvejelser giver det ministeren anledning til, at Danmark fra 2014 til 2015 er gledet ned fra en femteplads til en historisk lav 14.-plads i World Economic Forums ligestillingsindeks?
(Spm. nr. S 352).
13) Til skatteministeren af:
Jesper Petersen (S):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at Danmark skævvrides mere økonomisk, og at borgerne i kommuner som Haderslev, Kolding, Tønder, Aabenraa og Sønderborg er med til at betale regningen for fastfrysningen af grundskylden i 2016, mens lettelsen ikke kommer borgerne i de samme kommuner til gode?
(Spm. nr. S 353).
14) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Mette Reissmann (S):
Hvordan mener ministeren, at ændringen af fondsloven vil have konsekvenser for dansk forskning, der i forvejen er udsat for milliardbesparelse som følge af finansloven?
(Spm. nr. S 357. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Er ministeren enig med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der den 29. november i rapporten »De glemte fattige« konkluderer, at regeringens »tiltag vil trække i retningen af, at antallet af fattige vil stige i årene fremover«?
(Spm. nr. S 347).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Pernille Rosenkrantz-Theil (S):
Er ministeren enig med Venstres ordfører Jan E. Jørgensen, der i radioen den 23. november indrømmer, at det er »godt« og forbedrer konkurrencekraften på arbejdsmarkedet i form af lavere lønninger, når de sociale ydelser sænkes?
(Spm. nr. S 354).
17) Til beskæftigelsesministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvad er ministerens kommentar til analysen i Politiken den 26. november af professor Michael Baggesen Klitgaard, der bl.a. siger om regeringens og Dansk Folkepartis kontanthjælpsloft, at »Uanset hvor moderne loftet end måtte være, er det et politisk tiltag, som alt andet lige skaber større økonomisk ulighed«?
(Spm. nr. S 360 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0