Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil. (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 04.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015. 2. behandling 04.12.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 20.11.2015. 2. behandling 04.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Tekniske justeringer).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 20.11.2015. 2. behandling 04.12.2015).
Forslag til lov om ansættelsesklausuler.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 18.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 18.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 18.11.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 21.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 21.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 21.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om kvælstofnormer).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte. (Boligydelsespakke).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om indfødsretsprøven af 2015.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 18.11.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.12.2015).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. (Midlertidig indkvartering af flygtninge).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 04.12.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0