Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om kystsikring.
Af Pia Adelsteen (DF) og René Christensen (DF).
(Anmeldelse 20.11.2015).
2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Carl Holst (V) og medlem af Folketinget Mai Mercado (KF).
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget.
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.10.2015. (Omtrykt). 1. behandling 06.11.2015. Betænkning 17.11.2015. 2. behandling 19.11.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-4 af 02.12.2015 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen). Ændringsforslag nr. 5 af 03.12.2015 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 06.11.2015. Betænkning 17.11.2015. 2. behandling 19.11.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Tekniske justeringer).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 20.11.2015).
Forslag til finanslov for finansåret 2016.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2015. 1. behandling 22.10.2015. Betænkning 26.11.2015).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 22.10.2015. Betænkning 26.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018. (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2016).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 22.10.2015. Betænkning 26.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder).
Af kulturministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 05.11.2015. Betænkning 18.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil. (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 19.11.2015).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 18.11.2015).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 20.11.2015).
20) Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde.
PUNKT 8-10 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 12 OG 13 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0