Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 12.11.2015. 2. behandling 17.11.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til udbudsloven.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 12.11.2015. 2. behandling 17.11.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.10.2015. (Omtrykt). 1. behandling 06.11.2015. Betænkning 17.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 29.10.2015. 1. behandling 06.11.2015. Betænkning 17.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre behandling af voldtægtsofre.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol, og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi. (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015).
Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 12.11.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0