1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til justitsministeren om asyl-, flygtninge- og udlændingepolitik og retsforbeholdet.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) og Claus Kvist Hansen (DF).
(Anmeldelse 07.10.2015. Omtrykt. Fremme 20.10.2015. Forhandling 16.11.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Trine Bramsen (S), Marcus Knuth (V), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Kenneth Kristensen Berth (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Rasmus Nordqvist (ALT)).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 22.10.2015. 1. behandling 10.11.2015. Betænkning 13.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 05.11.2015. 1. behandling 10.11.2015. Betænkning 13.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 23.10.2015. Betænkning 12.11.2015).
Forslag til udbudsloven.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 29.10.2015. Betænkning 12.11.2015).
Forslag til lov om EKF Danmarks Eksportkredit.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Udvidelse af flexboligordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 10.11.2015).
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 10.11.2015).
Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Tilskud til fjernundervisning m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at gennemføre budgetterede udbetalinger af udviklingsbistanden for 2015.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 30.10.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0