Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et prioriteringsinstitut.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et uafhængigt prioriteringsinstitut i det danske sundhedsvæsen via sammenlægning af KRIS, RADS, Institut for Rationel Farmakologi, Amgros og dele af Sundhedsstyrelsen.
Af Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF).
(Fremsættelse 29.10.2015).
Forespørgsel til justitsministeren om asyl-, flygtninge- og udlændingepolitik og retsforbeholdet.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) og Claus Kvist Hansen (DF).
(Anmeldelse 07.10.2015. Omtrykt. Fremme 20.10.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 17. november 2015.
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 11.11.2015).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0