Forespørgsel til finansministeren om finansieringen af kommunernes udgifter til modtagelse af flygtninge i 2017 og frem.
Af Rune Lund (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Anmeldelse 05.04.2016. Omtrykt. 2. omtryk. Fremme 08.04.2016. Forhandling 26.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 76 af Rune Lund (EL), Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Jacob Mark (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 77 af Hans Kristian Skibby (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 78 af Eva Kjer Hansen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF)).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af valgretsalderen til Folketinget til 16 år.
Af Trine Torp (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 09.05.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 12.11.2015. Betænkning 04.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer.
Af Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 28.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 19.05.2016. Ændringsforslag nr. 18 af 24.05.2016 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 27.04.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 18.05.2016).
Forslag til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 08.04.2016. Betænkning 19.05.2016. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 13.04.2016. 1. behandling 21.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 13.04.2016. 1. behandling 21.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om efterlevelse af folketingsbeslutninger.
Af Holger K. Nielsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 08.04.2016).
Forslag til lov om nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 08.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en retssikkerhedskommission.
Af Zenia Stampe (RV) m.fl.
(Fremsættelse 19.04.2016).
PUNKT 7 OG 8 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0