Forespørgsel til udenrigsministeren om retsforfølgelse af folkevalgte parlamentarikere i Tyrkiet. (Hasteforespørgsel).
Af Jakob Sølvhøj (EL), Josephine Fock (ALT) og Jacob Mark (SF) m.fl.
(Anmeldelse 23.05.2016. Fremme 24.05.2016. Forhandling - hasteforespørgsel 25.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 75 af Nikolaj Villumsen (EL), Jeppe Bruus (S), Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Mette Bock (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF)).
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 12.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt og for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for falsk anklage).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 25.05.2016 til 3. behandling af justitsministeren (Søren Pind)).
Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 24.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 24.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).
Af Pernille Skipper (EL), Peter Kofod Poulsen (DF) og Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 03.02.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 19.05.2016. 2. behandling 24.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om borgerligt ombud for frivillige i Hjemmeværnet.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 12.04.2016. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.11.2015. 1. behandling 16.11.2015. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest).
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.02.2016. 1. behandling 01.04.2016. Betænkning 17.05.2016. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 24.05.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 17.05.2016).
Forslag til lov om tobaksvarer m.v.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 15.04.2016. Betænkning 10.05.2016. Ændringsforslag nr. 11 og 12 af 19.05.2016 uden for betænkningen af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 24.05.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 21.04.2016. 1. behandling 03.05.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Beløbsordningen).
Af Martin Henriksen (DF), Dan Jørgensen (S) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 19.05.2016. Ændringsforslag nr. 2 af 25.05.2016 uden for betænkningen af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af greencardordningen).
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016. 1. behandling 12.05.2016. Betænkning 19.05.2016. Tilføjelse til betænkning 25.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om redegørelse for finansieringen af nye kampfly, før der foretages typevalg.
Af Eva Flyvholm (EL) m.fl.
(Fremsættelse 14.04.2016).
Forespørgsel til finansministeren om finansieringen af kommunernes udgifter til modtagelse af flygtninge i 2017 og frem.
Af Rune Lund (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Anmeldelse 05.04.2016. Omtrykt. 2. omtryk. Fremme 08.04.2016).
Eventuel afstemning udsættes til fredag den 27. maj 2016.
Erhvervs- og vækstministerens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse.
(Anmeldelse 10.05.2016. Redegørelse givet (omtrykt) 10.05.2016. Meddelelse om forhandling 10.05.2016).
FORHANDLINGEN AF F 29 STARTER TIDLIGST KL. 13.00.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0