Forespørgsel til udenrigsministeren om retsforfølgelse af folkevalgte parlamentarikere i Tyrkiet. (Hasteforespørgsel).
Af Jakob Sølvhøj (EL), Josephine Fock (ALT) og Jacob Mark (SF) m.fl.
(Anmeldelse 23.05.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 26. maj 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Rune Lund (EL):
Kan ministeren garantere, at alle pengene fra omprioriteringsbidraget bliver ført tilbage til kommunerne i 2017?
(Spm. nr. S 1169. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).
2) Til finansministeren af:
Rune Lund (EL):
Vil regeringen i forhandlingerne med KL arbejde for, at kommunerne sikres en realvækst i udgiftsrammen, som gør, at kommunerne ikke er tvunget til at skære i velfærden?
(Spm. nr. S 1170. Medspørger: Pelle Dragsted (EL)).
3) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er nødvendigt med en indsats, der fremover kan forhindre episoder som den, der er beskrevet i Nordjyske Stiftstidende den 12. maj 2016, hvor et barn var låst inde i en elevator på Skørping Station i 4 timer uden hjælp?
(Spm. nr. S 1124 (omtrykt)).
4) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er et problem, at DSB mister kunder over Storebælt?
(Spm. nr. S 1177).
5) Til transport- og bygningsministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad er ministerens holdning til Orehoved Beboerforenings bekymring for lugtgener ved opførelsen af den kommende Storstrømsbro og de løsningsmodeller, der er skitseret, jf. høringsnotat, fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening?
(Spm. nr. S 1166).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Har regeringen en hjemsendelsesstrategi angående flygtninge, som vi i Dansk Folkeparti efterlyser, eller er sandheden, at regeringen slet ikke regner med, at de flygtninge, som er kommet og vil komme, nogen sinde bliver sendt hjem?
(Spm. nr. S 1130).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er begrundelsen for, at regeringen er indgået i en trepartsaftale, hvor flygtninge nu skal sendes ud i elevjobs med en løn på ned til 49,50 kr. i timen og efter 2 år på denne ordning kan få dagpenge?
(Spm. nr. S 1131).
8) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Vil ministeren på baggrund af Informations omtale den 14. maj 2016 omgående igangsætte en grundig undersøgelse af forholdene i Næstved Asylcenter og herefter forelægge en handlingsplan for Folketingets Udlændingeudvalg, der kan sikre, at lignende overgreb ikke kan finde sted i fremtiden?
(Spm. nr. S 1137).
9) Til justitsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvilke konsekvenser mener ministeren, det vil få for borgerne på Amager, at Rigspolitiet har besluttet at lukke Station Amager?
(Spm. nr. S 1152).
10) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Finder ministeren det rimeligt og i overensstemmelse med hans egen opfattelse af lov og orden, at værtshusejere og gæster skal opleve trusler, chikane og forsøg på opkrævning af beskyttelsespenge, og hvad agter ministeren at gøre for at forhindre, at det skal gentage sig i fremtiden?
(Spm. nr. S 1167).
11) Til justitsministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Hvad agter ministeren at gøre, så de forhold, der bliver beskrevet i dagspressen omkring unge, der chikanerer, truer og kræver beskyttelsespenge fra forskellige værtshuse, bliver normaliseret?
(Spm. nr. S 1171).
12) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad mener ministeren konkret med, at »tremmerne venter«, som beskrevet på ministerens facebookside den 11. maj 2016 som en reaktion på, at flere unge tilsyneladende har udøvet chikane og hærværk og krævet beskyttelsespenge fra flere værtshuse på Nørrebro?
(Spm. nr. S 1172).
13) Til justitsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Mener ministeren stadig, at alt er tilstrækkeligt belyst i forhold til Danmarks håndtering af fanger under Irakkrigen, set i lyset af at Information og Radio 24syv den seneste uge har kunnet afdække nye informationer om håndtering af fanger, udlevering af fanger og kendskab til tortur?
(Spm. nr. S 1178 (omtrykt)).
14) Til justitsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at borgerne på Amager frygter forringede udrykningstider og mere utryghed som følge af beslutningen om at lukke Station Amager?
(Spm. nr. S 1153).
15) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Er ministeren tilfreds med, at der jævnligt kommer sager frem fra mange forskellige steder i landet, hvor almindelige mennesker og forretninger oplever chikanerier, hærværk, overfald og forsøg på opkrævning af beskyttelsespenge fra stærkt utilpassede unge mennesker?
(Spm. nr. S 1168).
16) Til justitsministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Mener ministeren, at ministerens tweet i januar 2016 med ordlyden »Grænsekontrol medfører »efter alt at dømme højere asyltal. Meget.««, holdt stik?
(Spm. nr. S 1173).
17) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Finder ministeren det rimeligt, at betjentene 15 måneder efter terrorangrebet i København stadig ikke har fået det livsvigtige udstyr, de bør have, dels for at sikre betjentenes egen sikkerhed, dels for at sikre den befolkning, som de er ansat til at passe på ved et angreb, som beskrevet på BT’s hjemmeside den 8. maj 2016 under rubrikken: »Tillidsmand med dyster advarsel: Vi er IKKE rustet til et terrorangreb«?
(Spm. nr. S 1174).
18) Til forsvarsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Tror ministeren virkelig, at F-35-kampflyet vil være færdigudviklet i 2018?
(Spm. nr. S 1176).
19) Til sundheds- og ældreministeren af:
Erik Christensen (S):
Agter ministeren at tage imod den invitation om at besøge Lindegården, som medarbejderne på institutionen har sendt til ministeren?
(Spm. nr. S 1119 (omtrykt)).
20) Til sundheds- og ældreministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Hvornår påtænker ministeren at nedsætte det ekspertudvalg om brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet, som Venstre bebudede før sidste valg?
(Spm. nr. S 1120 (omtrykt)).
21) Til sundheds- og ældreministeren af:
Flemming Møller Mortensen (S):
Hvilke nye tiltag agter ministeren at tage for at styrke den strukturelle forebyggelse, så vi som samfund i stedet for at behandle, når skaden er sket, i højere grad undgår, at danskerne bliver syge?
(Spm. nr. S 1122 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0