1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til udenrigsministeren om retsforfølgelse af folkevalgte parlamentarikere i Tyrkiet.
Af Jakob Sølvhøj (EL), Josephine Fock (ALT) og Jacob Mark (SF) m.fl.
(Anmeldelse 23.05.2016).
Forespørgsel til finansministeren om den økonomiske situation i regionerne i 2017 og frem.
Af Rune Lund (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Anmeldelse 05.04.2016. Omtrykt. Fremme 08.04.2016. Forhandling 19.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 70 af Rune Lund (EL), Josephine Fock (ALT) og Trine Torp (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Benny Engelbrecht (S), René Christensen (DF), Jacob Jensen (V), Ole Birk Olesen (LA), Johannes Lebech (RV) og Brian Mikkelsen (KF)).
Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabet.
Af Thomas Danielsen (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (SIU), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF).
(Anmeldelse 08.04.2016. Fremme 12.04.2016. Forhandling 20.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 73 af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 74 af Carsten Bach (LA), Karin Gaardsted (S), Jakob Ellemann-Jensen (V), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV), Rasmus Jarlov (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Sjúrður Skaale (JF) og Aleqa Hammond (SIU)).
Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 12.05.2016. 2. behandling 19.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsgivernes pligt til jobopslag.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016. 1. behandling 21.04.2016. Betænkning 18.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kædeansvar.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 06.04.2016. 1. behandling 26.04.2016. Betænkning 18.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 05.04.2016. Betænkning 18.05.2016).
Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 31.03.2016. 1. behandling 12.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 04.03.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 30.03.2016. 1. behandling 14.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).
Af Pernille Skipper (EL), Peter Kofod Poulsen (DF) og Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 03.02.2016. 1. behandling 29.04.2016. Betænkning 19.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.
Af Rune Lund (EL), René Gade (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af hjælp til børn med handicap.
Af Jakob Sølvhøj (EL), Orla Hav (S), Karina Adsbøl (DF), Torsten Gejl (ALT) og Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.
Af Pernille Skipper (EL), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV) og Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark ikke deltager i tilfangetagelsen af Edward Snowden.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.
(Fremsættelse 29.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om en natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet i alle politikredse.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0