L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 8

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. marts 2016 fra foreningen Hjernebarnet, jf. L 117 - bilag 4.
Dato: 14-03-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: social service

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-03-2016
Modtaget: 22-03-2016
Omdelt: 22-03-2016

L 117 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 10/3-16 fra foreningen Hjernebarnet, fra social- og indenrigsministeren

Svar på spm. 8
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 14-03-2016
Modtaget: 10-03-2016
Omdelt: 14-03-2016

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/3-16 fra foreningen Hjernebarnet, til social- og indenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version