L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Mener ministeren, at det inden for lovens rammer er muligt, at faglige ressourcepersoner, som eksempelvis en supervisor, der er bevilliget efter servicelovens § 32 a stk. 6 i forbindelse med deltidshjemmetræning af et barn, også bistår med vejledning af personalet i barnets daginstitution eller skole – og vil ministeren i bekræftende fald formulere nærmere retningslinjer herfor i den kommende vejledning? Hvis ikke ministeren mener, at dette er muligt, hvilke lovændringer vurderer ministeren så, der skal foretages, for at det bliver muligt for den faglige ressourceperson at bistå med vejledning i barnets daginstitution eller skole?
Dato: 10-03-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: social service

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-03-2016
Modtaget: 22-03-2016
Omdelt: 22-03-2016

L 117 - svar på spm. 7 om faglige ressourcepersoner, der bistår med vejledning af personalet i barnets daginstitution m.v., fra social- og indenrigsministeren

SOU L117 - svar på spm. 7.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-03-2016
Modtaget: 10-03-2016
Omdelt: 11-03-2016

Spm. om faglige ressourcepersoner, der bistår med vejledning af personalet i barnets daginstitution m.v., til social- og indenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version