L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Vil ministeren redegøre for, om tidligere klagesager angående fastlæggelse af timetallet til hjemmeundervisning og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste kan tages op på ny som følge af ændringerne i L 117?
Dato: 10-03-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: social service

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-03-2016
Modtaget: 22-03-2016
Omdelt: 22-03-2016

L 117 - svar på spm. 5 om tidligere klagesager vedr. timetallet til hjemmeundervisning og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste, fra social- og indenrigsministeren

Svar på spm. 5
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-03-2016
Modtaget: 10-03-2016
Omdelt: 10-03-2016

Spm. om tidligere klagesager vedr. timetallet til hjemmeundervisning og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste, til social- og indenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version