L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 4

Vil ministeren gøre rede for, hvilke ankemuligheder forældre vil have i det tilfælde, at en kommune giver afslag på en ansøgning om hjemmetræning begrundet i et skøn af, at træningen ikke vil fremme ”barnets eller den unges tarv og trivsel”?
Dato: 10-03-2016
Status: Endeligt besvaret
Emne: social service

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-03-2016
Modtaget: 22-03-2016
Omdelt: 22-03-2016

L 117 - svar på spm. 4 om, hvilke ankemuligheder forældre vil have i det tilfælde, at en kommune giver afslag på en ansøgning om hjemmetræning, fra social- og indenrigsministeren

SOU L117 - svar på spm. 4.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-03-2016
Modtaget: 10-03-2016
Omdelt: 10-03-2016

Spm. om, hvilke ankemuligheder forældre vil have i det tilfælde, at en kommune giver afslag på en ansøgning om hjemmetræning, til social- og indenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version