L 89 Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder.
(Kønsopdelt lønstatistik).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 12-01-2016
Betænkning afgivet 27-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-02-2016
3. behandlet, vedtaget 04-02-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med lovforslaget føres reglerne om kønsopdelt lønstatistik tilbage til det niveau, som blev indført i 2007.

Lovforslaget indskrænker således anvendelsesområdet for reglerne om kønsopdelt lønstatistik til virksomheder med mindst 35 ansatte og heraf mindst 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion. I forhold til arbejdsfunktion foreslås den sekscifrede DISCO-kode anvendt ligesom i den gældende lov.

Loven skal træde i kraft den 15. februar 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA, KF), imod stemte 54 (S, EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.