L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

64 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 87 - spørgsmål 1 Spm. om at redegøre for, om FN’s Flygtningekonvention af 1951 lægger nogen begrænsninger på, hvor meget Danmark kan skærpe rejsebegrænsninger i konventionspas, der udstedes til flygtninge i Danmark, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L87 - svar på spm. 1.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 2 Spm. om det vil være rimeligt at inddrage flygtningens opholdstilladelse, hvis formålet med et besøg i oprindelseslandet ikke er ”ferie”, men et besøg hos et nærtstående, døende familiemedlem, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L87 - svar på spm. 2.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 3 Spm. om at regeringen ønsker at skærpe rejsebegrænsningerne i pas, der udstedes til en flygtning m.v., til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L87 - svar på spm. 3.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 4 Spm. om, hvornår regeringen vil begrænse varigheden af opholdstilladelser til flygtninge samt afskaffe statens betaling for transport til Danmark af familiesammenførte til flygtninge, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 4.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 5 Spm. om de svenske myndigheders erfaringer med, at asylansøgere - i lyset af de seneste stramninger og varslede stramninger på asylområdet i Sverige – har valgt at trække deres asylansøgning tilbage, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 5.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 6 Spm. om, hvornår de foreslåede stramninger på familiesammenføringsområdet vil træde i kraft, herunder om de foreslåede regler vil have virkning på asylansøgninger, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L87 - svar på spm. 6.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 7 Spm. om politiet med L 87 ikke får nye metoder til visitation, men at politiet får mulighed for at anvende allerede gældende metoder til at visitere efter ting, der i dag ikke er hjemmel til, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 7.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 8 Spm. om der findes tidligere eksempler på, at en dansk minister har fremsat et lovforslag, hvor det af bemærkningerne fremgår, at der er risiko for, at lovforslaget strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 8.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 9 Spm. om eksempler på udlændinge over 18 år ”der har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark”, som vil kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, selv om de ikke opfylder visse beskæftigelsesmæssige betingelser, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 9.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 10 Spm. om at udlændinge kan vise ”aktivt medborgerskab” ved at arbejde i bestyrelser og foreninger, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 10.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 11 Spm. om udlændingemyndighederne i intet tilfælde vil kunne inddrage en opholdstilladelse på grund af den foretagne rejse til hjemlandet i tilfælde, hvor flygtningen forinden har fået imødekommet en begrundet anmodning om ophævelse af en udstedt rejsepåtegning, og hvor flygtningen i øvrigt har fulgt de rejseplaner, vedkommende har opgivet i forbindelse med sin anmodning, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 11.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 12 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/1-16 fra Institut for Menneskerettigheder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 12.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 13 Spm. om ministeren mener, at et besøg i nabolandet siger noget som helst om risikoen for forfølgelse ved flygtningens tilbagerejse til det oprindelige hjemland, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L87 - svar på spm. 13.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 14 Spm. om, hvilken uddannelse eller vejledning der vil blive givet til de politifolk, der skal ransage asylansøgeres person og ejendele med henblik på beslaglæggelse af værdigenstande, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 14.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 15 Spm. om, hvilken vejledning de asylansøgere, hvis person og ejendele ransages med henblik på beslaglæggelse af eventuelle værdigenstande, vil få om formålet med og retsgrundlaget for ransagningen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 15.docx
Html-version
UUI L 87 - svar på spm. 14.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 16 Spm., om ministeren kan henvise til konkrete sager, hvor asylansøgere inden for de seneste 50 år er ankommet til Danmark med en kuffert fuld af diamanter eller eventuelt andre ædelstene, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 16.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 17 Spm., om domstolens sager Mehemi mod Frankrig, Tanda-Muzinga mod Frankrig, Mugenzi mod Frankrig og Senigo-Longue m. fl. mod Frankrig, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 17.docx
Html-version
UUI L 87 - svar på spm. 24.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 18 Spm., om en asylansøger være forpligtet til selv at dække underholdsudgifter under asylsagsbehandlingen, hvis det ved en ransagning ved ankomsten til Danmark konstateres, at ansøgeren har fast ejendom eller andre værdier i hjemlandet, uanset at ansøgeren ikke aktuelt på grund af flugten og situationen i hjemlandet har adgang til disse værdier, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 18.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 19 Spm. om, hvorfor unge under 18 år ikke skal leve op til de supplerende integrationsrelevante betingelser i forbindelse med opnåelse af tidsubegrænset ophold, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 19.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 20 Spm. om, hvorfor udlændinge med pension er undtaget fra at leve op til 2 ud af 4 betingelser i forhold til de supplerende integrationsrelevante betingelser i forbindelse med opnåelse af tidsubegrænset ophold, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 20.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 21 Spm., om det er forventningen, at Flygtningenævnet vil ændre praksis og begynde at inddrage opholdstilladelser efter bestemmelserne i punkt 4 (Skærpelse af reglerne for inddragelse af flygtninges opholdstilladelse), til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 21.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 22 Spm., om begrundelsen for, at der ikke skal opkræves gebyrer for tyrkere, eksempelvis i forbindelse med indgivelse af ansøgning om familiesammenføring, tidsubegrænset ophold mv., til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 22.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 23 Spm., om fortolkningsmulighederne i forhold til at kunne indføre gebyrer for tyrkere, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 23.docx
Html-version
UUI L 87 - svar på spm. 22.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 24 Spm. om kommentar til henvendelse af 13/1-16 fra Institut for Menneskerettigheder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 24.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 87 - spørgsmål 25 Spm. om kommentar til henvendelse af 13/1-16 fra UNHCR Regional Representation for Northern Europe, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 87 - svar på spm. 25.docx
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
64 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0