L 66 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
(Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 08-12-2015
Betænkning afgivet 16-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-12-2015
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget har følgende hovedelementer:

- Ændret minimumskrav til mentorindsats:
Der er i øjeblikket krav om, at aktivitetsparate personer, som får mentorstøtte, fordi de ikke kan deltage i andre aktive tilbud, skal have kontakt til mentor minimum en gang hver uge. Dette minimumskrav ændres til en gang hver anden uge.

- Afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate:
Den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af integrationsydelse uden for integrationsprogrammet.

- Sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats samt reduktion af den nye ramme:
Den særskilte ramme for refusion af kommunernes udgifter til mentorstøtte ophæves. I stedet omfattes refusionen af kommunernes mentorudgifter af de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering. Samtidig reduceres den nye ramme til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v. svarende til et provenu på 146 mio. kr. årligt.

Lovforslaget blev fremsat på baggrund af en aftale om finansloven for 2016 indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 56 (DF, V, LA og KF), imod stemte 55 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.