L 56 A Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love.
(Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslag nr. L 56 A indeholder regler om momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV, KF), imod stemte 13 (EL, SF), hverken for eller imod stemte 0.
Oprindeligt forslag: