L 55 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie.
(Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 20-11-2015
Betænkning afgivet 09-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-12-2015
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at ændre reglerne for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom, således at
- en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder, og
- en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Den tidligere regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet.
Som opfølgning på sygedagpengereformen har partierne bag reformen aftalt midlertidigt at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge.
Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 199 (2014-15 (1. samling)), som bortfaldt grundet udskrivelse af folketingsvalg.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.