L 54 Forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
(Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 20-11-2015
Betænkning afgivet 09-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-12-2015
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget har følgende hovedelementer:

- Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse overgår fra at være et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning til at blive en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fonden vil fortsat blive betegnet som en fond, og formålene med anvendelsen af midlerne er uændrede.
- Sekretariatsbetjeningen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse nedlægges pr. 1. januar 2016. Administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages herefter af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Ved lovforslaget nedlægges fondens bestyrelse og erstattes pr. 1. januar 2016 af en følgegruppe bestående af organisationerne repræsenteret i fondens nuværende bestyrelse. Følgegruppen har til formål at vejlede administrationen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.