L 141 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.
(Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-02-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 03-03-2016
Betænkning afgivet 13-04-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-04-2016
3. behandlet, vedtaget 26-04-2016
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at overdrage Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet til den nyoprettede institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Samtidig med lovforslaget fremsattes lovforslag L 140, hvorved den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oprettes, og der fastlægges den organisatoriske ramme herfor.

Med lovforslaget bestemmes det, at Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver efter arbejdsskadesikringsloven og en række andre love om personskade overdrages til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved lovforslaget foretages der derudover de nødvendige ændringer i anden lovgivning, hvori der henvises til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Lovforslaget indeholder endvidere ændringer, som følge af at behandlingen af klagesager efter arbejdsløshedsforsikringsloven m.v., overføres fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 12 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.
Sambehandlet med:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0