Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 8
Offentligt
1610110_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
14. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 8
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. marts 2016 fra foreningen
Hjernebarnet, jf. L 117 - bilag 4.
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1