Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 6
Offentligt
1609253_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
10. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 6
Vil ministeren bekræfte, at der skal ske en individuel vurdering af timetallet til
hjemmeundervisning, og at denne vurdering skal tage højde for, at enkelt-
mandsundervisning medfører at undervisningstiden nedsættes i forhold til
normtimetallet?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Karina.Adsbol@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1